a) Kryteria powinny być możliwie szczegółowe i obiektywne. Zatem "stopień" jakiegoś zjawiska jest raczej niejasny i powinno się go unikać. Pozostałe trzy kryteria to miary ilościowe i są one preferowane. Jednak średnie obniżenie się terenu nie daje informacji związanych ze zniszczeniami przyrody. Znaczne obniżenie terenu występujące lokalnie i niewielkie obniżenie występujące globalnie mogą mieć całkowicie różne skutki. Zatem to kryterium również nie powinno być brane pod uwagę.

b) Innymi kryteriami mogą być:

Możemy myśleć o wielu innych kryteriach, w zależności od dokładnych okoliczności i zaangażowanych podmiotów.