Pierwszy krok przy przewidywaniu efektów składa się z tworzenia listy efektów bezpośrednich danego rozwiązania, a następnie listy efektów pośrednich. Jeśli chodzi o te ostatnie, to dla każdego efektu bezpośredniego należy stworzyć listę jego efektów pośrednich i ich wzajemnych związków.

W pierwszym przypadku te bezpośrednie i pośrednie efekty będą opisane jakościowo. Jest jednak silnie zalecane, aby uczynić je ilościowymi (kwantytatywnymi) tak szybko, jak to możliwe:

Jak powiedziano wcześniej, modele systemowe mogą być pomocne przy kwantyfikacji efektów bezpośrednich, ponieważ opisują one charakter (części) systemu. Wartość takich modeli dla przewidywania efektów zależy między innymi od poziomu agregacji (skupienia). Kiedy ten poziom jest wysoki (wiele elementów systemu jest zgrupowanych), wówczas wartość wyników modelu jest względnie niska. Innymi słowy, model, który ma być używany do opisu systemu powinien być na tym samym poziomie, co rozważany projekt.