Efekty zamierzone to takie, które w zamierzeniu mają wynikać z wdrażanej strategii. Efekty uboczne to te, które również pojawiają się na skutek wdrażania, ale nie były planowane. Takie efekty mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Na przykład, jeżeli sztuczne zasilanie plaży jest jednym z rozwiązań w walce z chroniczną erozją (= efekt zamierzony), wówczas wynikiem będzie szersza plaża (= efekt uboczny). Jest to pozytywne zjawisko dla rozwoju rekreacji plażowej (pozytywny efekt uboczny). Jednak oprócz tego większa ilość piasku będzie nawiewana w głąb lądu na tereny rolnicze (negatywny efekt uboczny).

Bardzo często efekty uboczne występują w obszarach interesów, które nie są bezpośrednim polem działania agencji lub ministerstwa odpowiedzialnego za dany projekt. Ale zwykle urzędnicy tego ministerstwa określają, czy te efekty uboczne mają zostać uwzględnione w studium, czy nie. Jasne jest, że nie może się to odbyć bez konsultacji z zaangażowanymi podmiotami (takimi jak rolnicy, rybacy i agencje ochrony przyrody).