Odpowiedź 9

 
 
 
Poprawna Niepoprawna
Aby zapobiec erozji wydm, plaża jest sztucznie zasilana. Plaża staje się szersza i przyciąga więcej turystów; jest to efekt uboczny.
Przy badaniu środków ochrony wybrzeża, stosowanie sztucznego zasilania plaży jest jednym z rozwiązań. Możliwe jest wykorzystanie piasku wydobywanego z toru wodnego położonego w pobliżu. Koszty wydobycia piasku nie muszą być brane pod uwagę w analizie, ponieważ są to koszty zatopione. 
Rząd planuje wykorzystać obszar wydmowy do budowy zakładu oczyszczania wody. Obszar ten może być też wykorzystany na cele rekreacyjne, ale nie istnieje tam droga dojazdowa. Ziemia w tym rejonie jest własnością publiczną, zatem całkowite koszty budowy wyniosą 100 000 dolarów konieczne na wybudowanie zakładu i podłączenia go do istniejącej sieci wodociągowej. 

 

Rekreacja i turystyka również generują dochody dla społeczności; a ziemia posiada koszty alternatywne. Na przykład, jeśli ziemia zostałaby sprzedana na przetargu (i wykorzystywana dla celów rekreacyjnych przez podmioty prywatne) za 500 000 dolarów, to tyle właśnie wynosiłyby koszty alternatywne.