Efekty bezpośrednie materializują się bezpośrednio po wdrożeniu rozwiązania. Efekty pośrednie wynikają z efektów bezpośrednich. Określenie "pośredni – bezpośredni" nie daje informacji o ich ważności; efekt bezpośredni nie musi mieć większej wartości niż efekt pośredni. Nie ma tu również związku z efektami zamierzonymi i ubocznymi. Efekty pośrednie mogą być zarówno pozytywne (np. zwiększenie zatrudnienia w obszarze studium lub poza nim), jak i negatywne (np. wzrost zanieczyszczeń, zakłócenia w łańcuchu pokarmowym).