Moduł Analizy strategicznej


Ćwiczenie z analizy strategicznej
 
Niniejsze ćwiczenie przeprowadzi Cię krok po kroku przez zasady analizy strategicznej przy pomocy studium (fikcyjnego) przypadku Pessar Tropicana. Ogólne wprowadzenie zapoznające z obszarem, opisuje problemy, na które napotykają mieszkający tam ludzie Wydaje się, że dostępne są pieniądze na inwestycje: 800 mln WL (waluta lokalna), z czego 200 mln WL może pochodzić z Banku Światowego.

Podczas tego ćwiczenia określisz alternatywne sposoby zainwestowania pieniędzy, porównasz je i uszeregujesz przy pomocy teorii przedstawionej w niniejszym module.

Ćwiczenie zajmie około dwóch dni. Przeczytaj najpierw ogólne wprowadzenie, a następnie skorzystaj z łączy do pytań.

Pytania – faza 1: Analiza problemu
Pytania – faza 2: Określenie kryteriów
Pytania – faza 3: Identyfikacja rozwiązań
Pytania – faza 4: Ocena rozwiązań
Pytania – faza 5: Uszeregowanie rozwiązań
 

 

BackForward