11. Kryteria

Kryteria mogą zostać sklasyfikowane według grup:
 
 
Grupa Parametr oceny Unit
Przyrodnicze Jakość rafy koralowej
Namorzyny
Liczba gatunków
Liczba ryb
Szybkość erozji
(-) 
m2


m2/yr
Zanieczyszczenia Bakterie E-coli 
Metale ciężkie
Fosfaty
ppm 
ppm 
ppm
Społeczno-ekonomiczne Stopa zatrudnienia
Liczba zagrożonej ludności
Obszar nieużytków
Długość dróg
Analfabetyzm
Oczekiwana długość życia
Liczba domów


ha 
km 

yr 
#
Finansowe Zapotrzebowanie na energię
Całkowite dochody
Zapotrzebowanie na wodę
Całkowita wartość inwestycji
kWh 
MUlc 
m3
MUlc

Dla celów niniejszego ćwiczenia zdefiniowaliśmy następujące parametry oceny:

  1. Całkowite dochody (mln WL);
  2. Dochód na głowę ludności (WL);
  3. Liczba miejsc pracy (tys.);
  4. Stopa zatrudnienia (%);
  5. Bakterie E-coli;
  6. Metale ciężkie;
  7. Fosfaty;
  8. Obszar namorzyny.

[Pytania do fazy 2] [Pytania do fazy 3]