16. Efekty rozwiązań

Rozwiązania są oparte na wcześniej zdefiniowanym scenariuszu:

  1. wzrost liczby ludności o 3.5%
  2. roczny wzrost cen cyny o 1.0%
Dodatkowo zakładamy horyzont czasowy do roku 2020.

Rozwiązanie zerowe (brak inwestycji, rozwój autonomiczny
 
Kryterium Wartość
Całkowite dochody 459 mln WL
Dochód na głowę of population 432 WL
Liczba miejsc pracy 227,000
Stopa zatrudnienia 53.4%
Bakterie E-coli 1,486
Metale ciężkie 1,120
Fosfaty 1,330
Obszar namorzyny 17,760

bar_rnbw.gif (2424 bytes)

Rozwiązania 1 i 2 są oparte na celach takich jak: wysokie stopy zatrudnienia, rolnictwo, rybołówstwo, oraz generacja dochodów.

Rozwiązanie 1: Turystyka i wydobycie
 
Sektor Inwestycje (mln WL)
Przemysł wydobywczy 67
Turystyka 50
Rybołówstwo 150
Rolnictwo 150
Hydroponika 201
Oczyszczalnie ścieków 150
Oczyszczanie pozostałości po przetwarzaniu rudy 32
Kryterium Wartość
Całkowite dochody 579 mln WL
Dochód na głowę 545 WL
Liczba miejsc pracy 410,000
Stopa zatrudnienia 96.6%
Bakterie E-coli 0
Metale ciężkie 0
Fosfaty 5,335
Obszar namorzyny 22,367

Rozwiązanie 2: Rybołówstwo, rolnictwo i hydroponika
 
Sektor Inwestycje (mln WL)
Przemysł wydobywczy 0
Turystyka 0
Rybołówstwo 175
Rolnictwo 254
Hydroponika 208
Oczyszczalnie ścieków 158
Oczyszczalnie pozostałości po przetwarzaniu rudy 5
Kryterium Wartość
Całkowite dochody 561 mln WL
Dochód na głowę 528 WL
Liczba miejsc pracy 428,000
Stopa zatrudnienia 100.8%
Bakterie E-coli 0
Metale ciężkie 0
Fosfaty 6,788
Obszar namorzyny 22,620

bar_rnbw.gif (2424 bytes)

Rozwiązania 3 i 4 są oparte na następujących celach: wzrost dochodu, rozwój przemysłowy i stabilna stopa zatrudnienia w krótkim i długim terminie.

Rozwiązanie 3: Krótki okres (2010)
 
Sektor Inwestycje (mln WL)
Przemysł wydobywczy 450
Turystyka 0
Rybołówstwo 0
Rolnictwo 0
Hydroponika 115
Oczyszczalnie ścieków 25
Oczyszczalnie pozostałości po przetwarzaniu rudy 210
Kryterium Wartość
Całkowite dochody 556 mln WL
Dochód na głowę 652 WL
Liczba miejsc pracy 325,000
Stopa zatrudnienia 95.3%
Bakterie E-coli 1056
Metale ciężkie 0
Fosfaty 2,330
Obszar namorzyny 20,590

Rozwiązanie 4: Długi okres (2040)
 
Sektor Inwestycje (mln WL)
Przemysł wydobywczy 450
Turystyka 0
Rybołówstwo 0
Rolnictwo 0
Hydroponika 115
Oczyszczalnie ścieków 25
Oczyszczalnie pozostałości po przetwarzaniu rudy 210
Kryterium Wartość
Całkowite dochody 900 mln WL
Dochód na głowę 607 WL
Liczba miejsc pracy 467,000
Stopa zatrudnienia 78,7%
Bakterie E-coli 1,446
Metale ciężkie 2,320
Fosfaty 2,780
Obszar namorzyny 9,773


[Pytania do fazy 4]17. Wskaźnik B/C

Nie! Wskaźnik B/C wykorzystuje jedynie informacje wyrażone w kategoriach pieniężnych (mln WL). Zatem możliwe jest tu wykorzystanie jedynie informacji niesionych przez parametr "Całkowite dochody", podczas gdy inne parametry oceny (dochód na głowę, liczba miejsc pracy, stopa zatrudnienia, bakterie E-coli, metale ciężkie, fosfaty, obszar namorzyny) zostaną całkowicie pominięte. Decyzja oparta na wskaźniku B/C będzie właściwa jedynie dla decydenta, który jest zainteresowany wyłącznie całkowitym dochodem. Taki decydent może być uznany za nieistniejącego.


[Pytania do fazy 4] [Pytania do fazy 5]