19. Tabela punktacji

Wskazanie maksymalnych pozytywnych efektów (kolor zielony) i minimalnych efektów negatywnych (kolor czerwony) daje następującą tabelę punktacji:
 
Sektor Rozwiązanie zerowe Rozwiązanie 1 Rozwiązanie 2 Rozwiązanie 3 Rozwiązanie 4
Przemysł wydobywczy 0 67 0 450 450
Turystyka 0 50 0 0 0
Rybołówstwo 0 150 175 0 0
Rolnictwo 0 150 254 0 0
Hydroponika 0 201 208 115 115
Oczyszczalnie ścieków 0 150 158 25 25
Oczyszczalnie pozostałości po przetwarzaniu rudy 0 32 5 210 210
Parametr oceny
Całkowite dochody (mln WL) 459 579 561 556 900
Dochód na głowę (WL) 432 545 528 652 607
Liczba miejsc pracy 227,000 410,000 428,000 325,000 467,000
Stopa zatrudnienia (%) 53.4 96.6 100.8 95.3 78,7
Bakterie E-coli 1,486 0 0 1056 1,446
Metale ciężkie 1,120 0 0 0 2,320
Fosfaty 1,330 5,335 6,788 2,330 2,780
Obszar namorzyny 17,760 22,367 22,620 20,590 9,773

Ta tabela nie wskazuje jednak w sposób bezpośredni najlepszego rozwiązania, ponieważ nie ma tu pojedynczej kolumny wypełnionej wyłącznie zielonymi polami (najlepszymi wynikami poszczególnych parametrów oceny). Aby można było wybrać "najlepsze" rozwiązanie, konieczne jest określenie wagi każdego z kryteriów. Rozdział wag, określenie punktacji i ostatecznego "najlepszego" rozwiązania może być dokonane przy wsparciu programów


[Pytania do fazy 5]