Moduł Analizy stretegicznej

 

 Ćwiczenia analizy strategicznej

Faza 1

Najpierw przeczytaj dalsze informacje o problemach w regionie Pesisir Tropicana

Orientacja w problemie

Pytania:
1. Stwórz listę możliwych inicjatorów projektu. (Odpowiedź)
2. Które z aspektów Pesisir Tropicana uważasz za istotne dla analizy. (Odpowiedź)
3. Wymień możliwe opcje projektów w szerszych kategoriach (Odpowiedź)
 

Wytyczenie problemu

Pytania:
4. Jakie są fizyczne granice Pesisir Tropicana. (Odpowiedź)
5. Które dyscypliny są istotne i powinny być zawarte w analizie. (Odpowiedź)
6. Jakie mogą być zaangażowane podmioty: (Odpowiedź)
  • w Regionie
  • poza Regionem
7. Kto podejmie decyzję dotyczącą inwestycji. (Odpowiedź)
 

Definicja problemu

Pytania:
8. Zidentyfikuj wskaźniki wymagane dla sytuacji zerowej w Pesisir Tropicana. (Odpowiedź)
9. Systematycznie opisz sytuację zerową w Pesisir Tropicana. (Odpowiedź)
10. Opisz sytuację pożądaną w Pesisir Tropicana. (Odpowiedź)
 
 
 
 

 

 

BackForward