Moduł Analiza strategiczna


Ćwiczenia analizy strategicznej

Faza 5

Uszeregowanie rozwiązań

18. Przygotuj kartę punktacji. Czy taka karta daje informacje wystarczające do podjęcia rozsądnej decyzji? (Odpowiedź)
 
 

 

 

BackForward