Definicja problemu

Definicja problemu strategicznego może zostać określona jako szczegółowy operacyjny opis różnic pomiędzy sytuacją istniejącą a sytuacją pożądaną. Taki opis powinien zostać wykonany w możliwie konkretny i szczegółowy sposób, aby umożliwić dobre referencje. Jeżeli opis ilościowy nie jest (w pełni) możliwy, wówczas różnice powinny zostać opisane jakościowo.

Najbardziej korzystnym podejściem jest oddzielne opisanie sytuacji zerowej oraz sytuacji pożądanej.

Sytuacja zerowa to aktualna sytuacja w strefie brzegowej oraz jej rozwój w wypadku, gdy nie nastąpi wdrożenie żadnej strategii lub projektu. W celu opisania sytuacji zerowej konieczne jest przeprowadzenie kolejno dwóch działań:

  1. Opis istniejącej sytuacji dla wszystkich funkcji użytkowników. Ten (ilościowy) opis służy jako odniesienie dla zmian, które nastąpią jako wynik nowej strategii.
  2. Opis autonomicznych wydarzeń w strefie brzegowej bez nowej strategii.
Sytuacje zerowa i pożądana powinny być opisane w możliwie spójny sposób, aby umożliwić wyraźne porównanie. Zatem wymagane jest, aby często niejasne i abstrakcyjnie sformułowane życzenia zostały przetłumaczone na konkretne terminy. Na przykład, życzenie "zdrowego ekosystemu brzegowego" może zostać skonkretyzowane przy pomocy listy różnych gatunków, stężenia zanieczyszczeń i mętności wody.