Wytyczenie problemu

W wytyczaniu problemu zarządzania obszarem przybrzeżnym ważne jest, aby zidentyfikować granice samej strefy brzegowej i zidentyfikować zainteresowane podmioty w tej strefie. Taka identyfikacja w znacznym stopniu zależy od samego charakteru problemu.

Kiedy problem odnosi się do erozji linii brzegowej, wówczas jego sformułowanie jest stosunkowo łatwe:

Gdy problemy dotyczą jakości wód przybrzeżnych, wówczas identyfikacja – zarówno strefy brzegowej, jak i podmiotów – może być dużo bardziej złożona: Aby dojść do użytecznej definicji problemu, konieczne jest, aby wszystkie zaangażowane strony (reprezentujące wszystkie funkcje) zostały zidentyfikowane, i aby doszły one do porozumienia dotyczącego celów projektów oraz norm, które mają być osiągnięte. Przy pomocy tych celów i norm może zostać obiektywnie opisana pożądana końcowa sytuacja po zakończeniu projektu. Wówczas możliwe stanie się sprawdzenie oczekiwanego efektu projektu w odniesieniu do celów i norm.