Zwykle te metody nie są odpowiednie w takich przypadkach. Metody zagregowane mają swoje ograniczenia, zwłaszcza te metody, które dają w wyniku wyłącznie wartości sumaryczne, co powoduje, że decydentowi trudno jest podjąć wyważoną decyzję, która bierze pod uwagę rozbieżne interesy poszczególnych zaangażowanych podmiotów.