Karta punktacji łącznej dla projektu Oosterschelde
Element
Rozwiązanie
Zamknięte SSB Otwarte
Koszty finansowe
Koszty budowy (mln DFL) 2135 4645 3620
Roczne utrzymanie (mln DFL) 10 25 15
Wydatki w szczytowym roku (mln DFL) 0 0 0
Bezpieczeństwo
Zalany obszar (ha) przy sztormie 1/4000 0 0 400
Niepewność techniczna brak czyszczenie wały
Obszar zalany podczas budowy (ha) 430 200 530
Wartość zalanych nieruchomości (mln DFL) 50 20 60
Liczba zagrożonych osób 800 360 970
Ekologia
Nagła zagłada biomasy dennej (t afdw) 11500 4500 4200
Stopniowa utrata biomasy (t afdw) 5050 -8000 300
Czas stabilizacji (lata) 6.5 6.0 0.0
Łączna ilość biomasy (t afdw) 5200 29700 21300
Potencjalne ptactwo żywiące się bentosem (t afdw) 1 9 7
Potencjalne ptactwo rybożerne (t afdw) 4 .06 .03
Potencjalne małże (% stanu obecnego) 13 90 100
Potencjalne ostrygi (% stanu obecnego) 0 90 100
Funkcja rozrodu ryb (% stanu obecnego) 0 133 73
Rybołówstwo
Ilość zlikwidowanych miejsc pracy 199 7 0
Roczna utrata produkcji zwierzęcej (mln DFL) 30.3 1.4 0
Zakumulowane straty netto (mln DFL) 89 0 0
Żegluga
Zakumulowane oszczędności do roku 1999 (mln DFL) 27.2 8.9 0
Rekreacja
Dodatkowe wizyty plaż morskich 338 0 0
Dodatkowe wizyty plaż śródlądowych 108 88 68
Procentowy spadek ilości ryb słonowodnych 75 0 25
Liczba dodatkowych cumowań <1060 <900 0
Gospodarka krajowa (rok szczytowy)
Zatrudnienie 5800 9000 5700
Import (mln DFL) 110 200 130
Produkcja (mln DFL) 580 940 560
Efekty regionalne
Liczba przeniesionych gospodarstw domowych -37 0 124
Zatrudnienie (rok szczytowy) -230 90 290
Produkcja, rok szczytowy (mln DFL) -37 13 38
  Najlepsze rozwiązanie dla danego wskaźnika Pośrednie rozwiązanie dla danego wskaźnika Najgorsze rozwiązanie dla danego wskaźnika