Moduł Analiza Strategiczna

 

Cele modułu

Po przestudiowaniu niniejszego modułu będziesz potrafił zidentyfikować i przeprowadzić wszystkie kroki prostej analizy strategicznej w odniesieniu do nowego problemu. Bardziej szczegółowo – w odniesieniu do prostych projektów będziesz wiedział, jak zdefiniować problem, określić kryteria oceny, oraz zidentyfikować, ocenić i uszeregować rozwiązania. Należy zwrócić uwagę, że zarządzanie analizą strategiczną w warunkach rzeczywistych wymaga gruntownego przeszkolenia i wiedzy z zakresu zarządzania i przekracza zakres niniejszego modułu.

 

 

BackForward