Słowo "niepewny" podkreśla, że decydenci muszą dokonywać wyborów na podstawie niepełnej wiedzy, pośród rozwiązań, które jeszcze nie istnieją fizycznie, a których przewidywane konsekwencje – o ile w ogóle wystąpią – będą miały miejsce w nieznanej przyszłości. Porównanie alternatywnych rozwiązań musi być oparte nie tylko na ich oczekiwanych skutkach, ale również na poziomie ich niepewności.