Prawidłową odpowiedzią jest:
Strategia, wdrożona jakiś czas temu, może już istnieć. Rozwiązanie zerowe oznacza, że wszystko będzie funkcjonować jak dotąd, nie będzie żadnej zmiany strategii. 
Scenariusz opisuje niepewne zdarzenia poza wpływem decydentów, na przykład: stopień podniesienia się poziomu wody, rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz stosunki międzynarodowe (wojna). 
Poprawna 
Nie ma sensu opisywać i oceniać rozwiązań, które nie mają szansy przetrwać procesu podejmowania decyzji. Powinieneś próbować opisywać tylko realistyczne rozwiązania.