Przykłady zastosowań

Wprowadzenie 

This module presents a number of case studies that illustrate the need for the integrated management of coastal resources. As illustrated by the ICZM scheme, many of the themes introduced and discussed in the other Coastlearn modules are, in reality, intimately related to each other. It is therefore important that anyone studying coastal management appreciates these connections. 

Poniższe przykłady potrzeby lub wykorzystania GIS w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi mają na celu ilustrację wyzwań i korzyści związanych ze stosowaniem GIS oraz sposobów wdrażania GIS. Na końcu każdego z przykładów znajdują się adresy kontaktowe, gdybyś chciał uzyskać więcej informacji na temat danego przykładu.

 

Zintegrowane przykłady zastosowań

Integrated Coastal Management in Romania 
This case study provides up to date information on all topics concerned with the concept of ICM in Romania. The natural, administrative and human elements of the coastal zone are described, followed by the definition of a clear framework within which ICM can be further developed in Romania. 

 

Łącze do przykładu zastosowań
The management of the Strymonikos coastal zone, Greece 
Ten przykład opisuje obszar studium jako złożoną strefę wykorzystywaną na wiele sposobów, w tym do celów turystyki i eksploatacji zasobów naturalnych. W obszarze tym występują również niekontrolowany rozwój oraz pogarszające się warunki ekologiczne. Przykład ten ilustruje złożoność rzeczywistej strefy przybrzeżnej i podkreśla potrzebę wysokiej jakości informacji geograficznych dla podejmowania mądrych decyzji w zakresie zarządzania.

 

Łącze do przykładu zastosowań