Strefa brzegowa Kavala

Dobre i złe praktyczne przykłady  dla ZZOP

KTO

Organ koordynujący lub lider procesu lub projektu ZZOP (krótki opis)

Władze lokalne prefektury Kavala (Grecja). Władze regionalne i gminne.
GDZIE

Lokalizacja
(gmina, prowincja, kraj)

Strefa brzegowa Kavala, północno-wschodnia Grecja, Region Wschodniej Macedonii i Tracji
KIEDY

Kiedy rozpoczęto proces? Czy jest jeszcze realizowany?

1998 i ciągle realizowany
JAK

Kto wyłożył środki i/lub inicjował projekt? Czy jest to część programu UE?

Akcja jest częścią projektu Terra CZM, współfinansowaną przez UE z Programu Terra (Artykuł 10 – ERDF)
GŁÓWNE ZAGADNIENIA

Kluczowe zagadnienia, główne problemy i konflikty?

Powierzchnia prefektury Kaval: 2113 km2. Liczba ludności: 150 000. Długość wybrzeża: 180 km. Składa się z 11 gmin (w tym 6 przybrzeżnych). 
Gospodarka: rolnictwo, rybactwo, hydroponika, kamieniołomy marmuru, rafinerie i produkcja oleju, handel, turystyka.
Charakterystyka wybrzeża: wybrzeże skalne z piaszczystymi plażami, z nieplanowaną koncentracją zabudowy letniskowej i rozrastającymi się miastami.
Główny ekosystem: Delta Nestos i laguny, chronione Traktatem RAMSAR

Główne problemy:

  • Nieplanowana urbanizacja wybrzeża
  • Degradacja ekosystemów nadmorskich w związku z rolnictwem, nielegalnymi uprawami w lasach, turystyką, niekontrolowaną urbanizacją, pracami publicznymi itp.
Problemy administracyjne:
  • Brak koordynacji działań centralnych organów rządu i władz lokalnych w planowaniu przestrzennym i inwestycyjnym, nakładanie się uprawnień
  • Słabe zasoby ludzkie i techniczne we władzach lokalnych (prefektura i gmina) w zakresie wykonywania map, monitoringu i planowania (na przykład brak dokładnych i aktualnych map)
  • Skomplikowane i niestabilne przepisy prawne dotyczące rozwoju obszarów wiejskich i przybrzeżnych
POSTĘPY I KONTYNUACJA

Czy projekt / proces ma ciąg dalszy? 

Jeśli nie, to kiedy ustał postęp i jaki był główny powód?

Podane niżej trzy rodzaje działalności są nadal realizowane:
  1. Powołanie i działanie Obserwatorium Przybrzeżnego (Coastal Laboratory)
  2. Przygotowanie szkicu planu ZZOP oraz stworzenie procedur ZZOP
  3. Kontakty z partnerami z Europy i promocja rezultatów we władzach lokalnych innych regionów Grecji
ZDOBYTA WIEDZA

Jaka nauka płynie z tego przykładu? Scharakteryzuj krótko

W celu uzyskania wsparcia ze strony opinii publicznej i współpracy ze strony administracji konieczne jest wskazanie odpowiednich narzędzi i rozwiązań problemów lokalnych (np. użycie GIS dla zarządzania strefą brzegową).
DODATKOWE INFORMACJE

Kto może udzielić dodatkowych informacji?

George Kritikos
Kavala Prefecture Development Agency
tel: 0030-51-291285
fax: 0030-51-291286
e-mail: aenak@otenet.gr