Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Cele partnerstwa publicznego

Kiedy ma zostać podjęta decyzja dotycząca planu, takiego jak budowa portu czy fabryki, albo rozwój turystyki, wszystkie możliwości powinny zostać otwarcie przedyskutowane w obrębie administracji oraz na forum publicznym, aby wzajemnie wyważyć płynące z nich korzyści i aby odkryć synergie.

Ogólne cele zaangażowania opinii publicznej to:

  • identyfikacja kluczowych zagadnień;
  • odniesienie się do publicznej percepcji;
  • wykorzystanie lokalnego doświadczenia i wiedzy;
  • identyfikacja możliwych alternatyw lub opcji;
  • zapewnienie, że wszystkie zainteresowane grupy zostaną zaangażowane przed podjęciem nieodwracalnych decyzji;
  • krytyczny przegląd dokumentacji.

  •  
Oddzielenie tych celów jest cokolwiek sztuczne, jako że osiągnięcie jednego z nich będzie często zależeć od osiągnięcia innego. 

Chęć deweloperów do angażowania się w rozmowy z opinią publiczną i odwrotnie jest ograniczona przez troskę o koszty i potrzebę poufności. Angażowanie opinii publicznej jest często postrzegane jako czasochłonne. Jednak partnerstwo publiczne jest niezbędne dla zwiększenia legitymizacji decyzji planistycznych i wzmocnienie wiarygodności politycznej deweloperów. Ogólne doświadczenia z publicznego udziału w ocenie oddziaływania na środowisko pokazały, że tam, gdzie deweloperzy aktywnie angażują opinię publiczną, nawet przy przedsięwzięciach kontrowersyjnych i na dużą skalę, tam mogą występować znaczące korzyści. (patrz przykład). 
 

Przykład: Spust ścieków do morza, Antalya, Turcja

W projekcie spustu ścieków do morza, realizowanym w Antalyi w roku 1999, zaangażowanie publiczne było spóźnione i nieefektywne. Projekt polegał na niskim poziomie oczyszczania ścieków, któremu towarzyszył długi i głęboki spust ścieków, mający na celu osiągnięcie wystarczającego rozcieńczenia ścieków przed ich dotarciem do brzegu. 

Jednak opinia publiczna nie mogła zrozumień mechanizmu rozcieńczania uzyskiwanego przy pomocy długiego i głębokiego spustu, i dlatego nalegała na wysoki stopień oczyszczania ścieków przed ich spuszczeniem do środowiska morskiego. 

W wyniku presji publicznej władze zostały zmuszone do budowy nowych, dodatkowych instalacji oczyszczania ścieków, pomimo istnienia długiego i głębokiego spustu do morza. Zaangażowanie opinii publicznej na wczesnych etapach projektu pozwoliłoby na uniknięcie takiego drogiego rozwiązania, na przykład przez zastosowanie wysokiego stopnia oczyszczania wraz z krótszym i tańszym spustem do morza. 
 
 

PYTANIE:

1. 1. Wybierz poprawną odpowiedź/odpowiedzi;
 
a) partnerstwo publiczne w ZZOP powinno mieć miejsce na etapach wdrażania, monitorowania i oceny. Nie powinno ono obejmować etapów inicjacji i planowania ZZOP. 
b) partnerstwo publiczne powinno być ograniczone do etapu wdrażania ZZOP.
c) partnerstwo publiczne powinno obejmować wszystkie etapy ZZOP: inicjację, planowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę.


 
 
Back Forward