Autoryzacja projektu

Ogół społeczeństwa nie jest bezpośrednio zaangażowany w autoryzację projektu, mimo że można dać ludziom możliwość wyrażenia opinii na temat akceptowalności propozycji, a ich poglądy i opinie powinny zostać wzięte pod uwagę przy ostatecznym podejmowaniu decyzji.

Poza granicami Unii Europejskiej, Australijski Oddział Oceny Środowiska wyraził dobitnie wagę uczestnictwa społecznego przed podjęciem decyzji dotyczących likwidacji elektrowni jądrowych (Australijska Sieć EIA, 1994). Ludzie z tego oddziału wierzą, że tylko po właściwym określeniu konfliktu interesów dokonanemu dzięki udziałowi społeczeństwa, można zrozumieć prawdziwe znaczenie wybranej opcji i przeciwdziałać jej negatywnym skutkom.