Dostęp do sprawiedliwości

Prawa odnoszące się do dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach ekologicznych nie są zawarte w jednym dokumencie; najszerszym dokumentem obecnie jest bez wątpienia Konwencja z Aarhus, której Holandia jest sygnatariuszem. Jednakże, Wet Openbaarheid van Bestuur jest bogate w możliwe kroki prawne, które może podjąć firma lub osoba fizyczna w celu uzyskania rekompensaty w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym.

Wykorzystanie stron internetowych.

Coraz więcej samorządów korzysta z Internetu do publikacji informacji dotyczących zagospodarowania przestrzeni i oddziaływania na środowisko. Mimo, że nie jest to prawnie wymagane, uważa się to powszechnie za skuteczne i dobre rozwiązanie.