Rozwiązywanie konfliktów

Celem rozwiązywania konfliktów, istniejących bądź potencjalnych, jest osiągnięcie porozumienia bądź też konsensusu poprzez dobrowolną współpracę stron nad problemem. W ten sposób unika się opóźnienia i kosztów procedur prawnych; przezwycięża się w ten sposób trudności, buduje zaufanie i tworzy rozwiązania korzystne dla obu stron. To termin, który opisuje mechanizm rozpatrywany jako aspekt budowania konsensusu. W niektórych przypadkach, zainteresowani komunikują się bezpośrednio ze sobą, wspólnie diagnozując problem, szukając rozwiązań i możliwości, i zmierzając w stronę porozumienia. Może to jednak wymagać pomocy bezstronnego moderatora, który aktywnie weźmie udział w rozwiązywaniu konfliktu poprzez kierowanie procesem negocjacji, lub przez bezpośrednią mediację w kluczowych sprawach. Inne metody obejmują zwykle pomoc bezstronnych ekspertów czy arbitrażu. Dobrze kierowane, rozwiązywanie problemu może skierować energię stron bardziej w stronę wzajemnej współpracy. Może być to elastyczne narzędzie, które, gdy użyte właściwie, łagodzi spolaryzowanie opinii. W ten sposób można uniknąć długich i kosztownych sporów prawnych.