Edukacja

Ustanowienie Parku Przyrodniczego Delta Odry musi być poprzedzone działaniami edukacyjnymi, takimi jak "zielone szkoły", wystawy, wycieczki krajoznawcze, itd. Cele te można zrealizować poprzez: