Oceny oddziaływania na środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko, być może bardziej niż jakiekolwiek inne narzędzia dają Holendrom możliwość indywidualnego wkładu do procesu decyzyjnego w sprawach środowiska przybrzeżnego. Istnieje rozbudowana kolejność działań dotycząca projektów, które nie mogą zostać wykonane zanim nie zostanie przeprowadzona satysfakcjonująca ocena oddziaływania na środowisko. Według obowiązującego prawa, należy skonsultować się z ludźmi, przedstawić ogłoszenia, zorganizować publiczne przesłuchania, a rezultat powinien zostać przedstawiony w formie publikacji. Rezultat ten daje wiedzę, jakie metody użyto przy dokonywaniu ocen, przedstawia różne alternatywy przy wykonywaniu projektu, włączając tzw. alternatywę zerową, tzn. sytuację, gdzie projekt nie zostaje wykonany w ogóle. W ocenie oddziaływania należy również zawrzeć charakter i sposób udzielania odszkodowań ludziom, którzy mogą zostać pokrzywdzeni w wyniku wykonania projektu. Ustanowienie oceny oddziaływania na środowisko, wstępne projekty i raporty końcowe mogą być przedmiotem publicznej dyskusji. W ten sposób ludzie angażują się w wykonywanie planów i monitorowanie projektu. Wpływ na środowisko obejmuje politykę, regulacje i projekty.

Przesłuchanie publiczne

Procedury ogłoszeń i komentarzy