Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa przemysłowe (państwowe i prywatne) muszą radzić sobie ze sprawami środowiska naturalnego zgodnie z prawodawstwem federalnym (1995). Prawo to zapewnia wstępne warunki do przejścia od negatywnego wpływu działalności ekonomiczną do zapobiegania temu już na wczesnych etapach procesu decyzyjnego.

Co za tym idzie, przedsiębiorstwa przemysłowe powinny zapewnić Ocenę oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem dowolnego dużego projektu. Jeśli projekt dotyczy linii brzegowej, sprawy związane ze Zintegrowanym Zarządzaniem Strefami Przybrzeżnymi mają największą wagę w biegu proceduralnym oceny oddziaływania na środowisko.

Oto główne tematy w procedurze Oceny: