Od konsultacji do uczestnictwa

Podczas gdy legislacja i towarzyszące jej ramy prawne są bez wątpienia bardzo konieczne, jeśli chcemy zagwarantować, zabezpieczyć i zapewnić skuteczność uczestnictwa społecznego, zdają się one w wielu przypadkach nieadekwatne, gdy mamy do czynienia z pojawiającymi się nieustannie komplikacjami w świecie rzeczywistym. Można zatem powiedzieć, że uczestnictwo społeczne nie oznacza tylko informowania społeczeństwa lub brania jego opinii pod uwagę w zarządzaniu strefą przybrzeżną. Wykracza to również poza prawodawstwo i wypełnianie statutowych obowiązków. Zasadniczo, można je traktować tylko jako podstawę działania gwarantującego sukces. W praktyce stosuje się wiele różnych technik.

W tej części przyjrzymy się pewnym mechanizmom, które nie są wyraźnie wspomniane w dokumentach prawnych, ale które pomimo tego są wykorzystywane w dużym stopniu przez zarządzających strefami przybrzeżnymi w Holandii, w celu doprowadzenia uczestnictwa społecznego. Trzeba tu zaznaczyć, że nie istnieje wyraźna granica między polityką a strategią. Ten podział jest używany tu dla wygody piszącego i dla dobra planistów, którzy chcieliby użyć tej pracy jako pomocy w ich dążeniu do poprawy sytuacji.