Ustawodawstwo

Nie ma określonych ogólnych dokumentów prawnych, gdzie wyłożone są wszystkie metody, style i procesy, za pomocą których zainteresowani mają prawo uczestniczyć w zarządzaniu przybrzeżnym. Istnieje jednakże wiele postanowień w różnych dokumentach, które nakładają na decydentów obowiązek angażowania w proces decyzyjny bezpośrednio zainteresowanych. Pierwszy z tych dokumentów dotyczy dostępu do informacji.