Spotkania

W tym celu członkowie Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża – Polska odbędą spotkania z miejscową społecznością i rolnikami w celu przedyskutowania rozwoju i wdrożenia planu powstania parku przyrodniczego. Będą one obejmować rozmowy z rolnikami na temat ich potrzeb, a także wyjaśnienie korzyści płynących z powstania parku. Jest to niezbędne, by zapewnić sytuację, gdzie pomysły w ramach planu i wskazówki co do postępowania były autorstwa miejscowej ludności.

Nie ma to być na tym etapie dokładny, operacyjny dokument, ale raczej ćwiczenie z partnerstwa publicznego i zaangażowania zainteresowanych. Należy zwrócić uwagę, że Europejska Unia Ochrony Wybrzeża – Polska zdobyła zaufanie miejscowych rolników na tych wybranych obszarach, gdzie ma miejsce drobne zrównoważone rolnictwo.

Natuurmonumenten i  Europejska Unia Ochrony Wybrzeża będą pomagać Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża –Polska w przygotowaniach do tych działań i ocenie rezultatów. Wyniki zostaną udostępnione regionalnym i krajowym agencjom w celu ukazania korzyści i możliwości płynących z zaangażowania bezpośrednio zainteresowanych w proces planowania.