Sieć współpracy

Sieć współpracy jest z reguły inicjowana przez organizacje pozarządowe, a nie przez władze. To proces nawiązywania kontaktów przez spotkania i rozmowy, słowo drukowane, oraz w coraz większym stopniu poprzez media elektroniczne, jak Internet. To samoorganizujący się proces, który polega na zbadaniu określonej sprawy czy sytuacji poprzez zaangażowanie wszystkich zainteresowanych grup i agencji w bezpośrednim kontakcie osobistym, a nie przez zwykłe kanały biurokratyczne. Metoda ta towarzyszy procesowi dzielenia się doświadczeniami na dowolną skalę, włączając w to skalę globalną. Sieć współpracy działa zwykle poprzez utrzymywanie baz danych, numerów telefonicznych, czy nawet poprzez organizowanie okresowych spotkań czy wideokonferencji.