Neutralne moderowanie

Moderatorzy przewodniczą zwykle serii otwartych spotkań na różnych etapach projektu procesu Zintegrowanego Zarządzania Strefami Przybrzeżnymi, stopniowo zdobywając zaufanie dzięki utrzymywaniu neutralności. Niezbędne jest także branie pod uwagę czasu i klarowności porządku obrad, użycie technik aktywnego słuchania, uwzględnienie emocji w żywej komunikacji, przedstawianie problemów w konstruktywny sposób a także umiejętność podsumowania i szukania porozumienia. Wykwalifikowany i skuteczny moderator potrafi zwykle zapewnić bezstronność poprzez stworzenie możliwości konstruktywnego dialogu między wszystkimi uczestnikami. Jest w stanie tego dokonać, jeśli jest z zewnątrz i potrafi utrzymać bezstronność w czasie całego okresu negocjacji.