Instytucje naukowe

Ośrodki regionalne Rosyjskiej Akademii Nauk (RAS), instytuty badawcze i wydziały uniwersytetów państwowych zajmujące się problemami ekologicznymi. Ich liczba jest bardzo duża, i zwykle znajdują się one w dużych ośrodkach (na przykład w samym St. Petersburgu można wyliczyć następujące instytucje): Ogromne ilości danych, które są zbierane i przechowywane przez te organizacje, w wielu przypadkach nadal muszą zostać doprowadzone do porządku, musi im zostać nadana odpowiednia struktura, i muszą zostać udostępnione do dalszych analiz, np. przez użycie systemu informacji geograficznej (GIS) i innych zaawansowanych technologii.