Wycieczki poznawcze

Natuurmonumenten zorganizuje wycieczkę poglądową dla 10 ludzi spośród miejscowych społeczności, w czasie której poznają inne przykłady podobnej sytuacji w Europie. Najprawdopodobniej odwiedzą oni włoskie parki Abruzzo i Monte Sobillini, jako że są one doskonałym przykładem, jak połączyć przyrodę ze społeczno-ekonomicznym rozwojem i jak zaangażować rolników i miejscowe władze w zarządzanie środowiskiem naturalnym, rekreację i turystykę zorientowaną na przyrodę.