Warsztaty/Grupy tematyczne

Warsztaty angażują z reguły stosunkowo niedużą grupę osób. Ich celem jest zwykle przedyskutowanie poszczególnych tematów w celu uzyskania opinii w otwartej dyskusji. Warsztaty i grupy tematyczne mogą wymagać moderatorów lub wiarygodnych przewodniczących. Czasem używa się tej metody w czasie spotkań publicznych, by przełamać lody i zachęcić do szerszej dyskusji. Można wykorzystać różne sposoby charakteryzujące się różnym stopniem sformalizowania  Przyjętą procedurą jest wyjaśnienie i osiągnięcie porozumienia, co do celów i porządku proceduralnego.

Sesje formalne mogą korzystać z techniki ‘burzy mózgów’, w celu rozważenia priorytetów czy skupienia się na wymianie doświadczeń. Wysoki poziom zaufania może zostać zainicjowany  przy użyciu wykwalifikowanych moderatorów, pracujących w trójkach z członkami grup. Sesje nieformalne mogą oznaczać koliste ustawienie siedzeń w celu przeprowadzenia otwartej dyskusji, moderowanej przez doświadczonego przewodniczącego. Warsztaty i grupy tematyczne zachęcają zwykłych członków grup do wyrażenia ich poglądów; ludzie czują, że mogą swobodnie wyrazić swe opinie i mieć uczucie, że ich uwagi są cenne. Dyskusje mogą być kreatywne i elastyczne. Mają również one tę dodatkową zaletę, że zapewniają głęboki wgląd w dyskutowana sprawę, jako że grupa jest skoncentrowana na jednym problemie i nie łączy wielu różnych zagadnień naraz.