Przewidywanie skutków i przygotowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko

Dzięki znajomości miejscowych realiów i specjalistycznej wiedzy społeczność może pomóc w przewidywaniu skutków społecznych i ekologicznych, na przykład poprzez określenie struktury i potrzeb ludności pod względem wartości kulturowych. Społeczeństwo może również pomóc w oszacowaniu wagi potencjalnych skutków, wyrażając opinię na temat znaczenia zmian. Znalezienie środków łagodzących negatywne skutki to również istotne zadanie dla społeczeństwa. Zaangażowanie społeczne na tym etapie powinno doprowadzić do lepszej jakości i akceptowalności raportu oceny oddziaływania na środowisko (EIA Centre, 1995).