Zbieranie informacji

Zanim ten proces się rozpocznie, konieczne jest zidentyfikowanie najlepszego sposobu uczestnictwa w nim przez zainteresowane podmioty.