Udzielanie informacji

Wszystkie projekty i programy obejmuj± przekazywanie informacji opinii publicznej. Kluczowe pytania, które należy zadać, s± następuj±ce: Istnieje wiele technik wykorzystywanych do przekazywania wiadomo¶ci. W zależno¶ci od adresatów i budżetu można zastosować cał± gamę różnorodnych opcji: