Manipulacja

Terapia.

Rozpowszechnianie ograniczonych lub nieprawdziwych informacji, obliczona na uzyskanie przychylności opinii publicznej.

Symulacja.

Organizacja publicznych spotkań lub dyskusji, której towarzyszy pogwałcenie głównych zasad partnerstwa publicznego:

Płatny udział

Zapraszanie i zezwalanie na udział tylko tych osób, które mogą uzyskać z tego korzyści.