Monitoring

Monitorowanie to ten etap procesu oceny oddziaływania na środowisko, który jest najczęściej zaniedbywany zarówno w wymaganiach formalnych, jak i w praktyce. Pomimo to, monitorowanie zgodności realizacji projektu z planami jest istotne, jeśli chcemy zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne i poprawić jakość przewidywania w przyszłości. Wraz z powstaniem systemów zarządzania środowiskiem, monitorowanie stało się bardziej powszechne, mimo że często nie jest bezpośrednio łączone z oceną oddziaływania na środowisko.

W celu zapewnienia trwałego zaufania do dewelopera, zaangażowanie społeczne powinno trwać tak długo, jak długo wdrażany jest projekt. Zaufanie to buduje się poprzez niezależną ocenę rezultatów monitorowania.