Inne korzyści z partnerstwa publicznego

Efektywne konsultacje społeczne, prowadzone na wczesnym etapie cyklu projektowego, tworzą poczucie własności projektu (wspólnej odpowiedzialności, zaangażowania). Daje to możliwość właściwego przekazania skutków propozycji wszystkim zainteresowanym stronom, wzmacniając w ten sposób polityczną wiarygodność. Dodatkowo jest to sposobem na zapewnienie pełnego łagodzenia istotnych wpływów, w tym właściwego rozważenia możliwych alternatyw (Budd, 1999).

Zastosowanie idei demokratycznych przy projektach ZOP wzmacnia podstawowe zasady i praktyki samorządności, wzmacniając legitymację krajowego programu ZOP. Dodatkowo akceptacja opinii publicznej jako cennego partnera w procesie ZOP może inspirować do współpracy pomiędzy obywatelami, ich rządem i przemysłem, współpracy, która jest kluczowa dla skuteczności systemu regulacyjnego.