Definicja sposobu uczestnictwa

Jednym z ważnych kroków jest przedyskutowanie i uzgodnienie rodzaju i stylu uczestnictwa na możliwie wczesnym etapie. Sposoby uczestnictwa mogą być różne, od minimalnej konsultacji przez wspólną pracę do wspólnego podejmowania decyzji i różnych stopni upoważnienia. Różne podejścia mogą wymagać różnych mechanizmów. Istnieją różnorodne modele, które pozwalają na wyjaśnienie opcji, i wokół których możliwe jest projektowanie programów i wybieranie mechanizmów zaangażowania. W wyniku projektu demonstracyjnego UE przyjęto model "partnerstwa", uznający następujące sposoby uczestnictwa: Tych wariantów nie należy sztywno rozdzielać, lecz trzeba je postrzegać jako kumulacyjne opcje, w których każdy etap zależy od poprzedniego. Zatem udzielanie informacji i uzyskiwanie informacji tworzą razem konwencjonalne konsultacje, podczas gdy rzeczywiste uczestnictwo jest oparte na wyżej wymienionych elementach przy przejściu w kierunku wspólnej pracy i wspólnego podejmowania decyzji.
 

za:

Programem Demonstracyjnym UE w Zintegrowanym Zarządzaniu Obszarami Przybrzeżnymi, 1997-1999.