Definiowanie procesu

Po określeniu stopnia uczestnictwa (chociaż może wystąpić konieczność ponownego rozpatrzenia tej kwestii w miarę postępu projektu i wystąpienia dalszych żądań) możliwe jest zdefiniowanie kroków w procesie, zgodnie z programem technicznym.