Publikacja programu

Po uzgodnieniu strategii i programu przez kluczowych partnerów, zakończeniu wstępnego określenia zakresu zagadnień i podstawowych informacji, możliwe jest rozpoczęcie Projektu. Ten proces będzie wymagał umiejętnego zarządzania wszystkimi zasobami, aby zrealizować obiecany program.

Dobra strategia zachęcająca do uczestnictwa powinna przekazywać styl i ton planowanego procesu. Powinna być w pełni reprezentatywna dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, otwarta i przejrzysta w zakresie procedur, elastyczna w działaniu. Powinna przewidywać wystarczający budżet. Powinna określać ogólne zasady współpracy.