Rzeczywiste uczestnictwo

Wspólne planowanie.

Współpraca obejmująca wspólną odpowiedzialność stron za planowanie i wyniki, zapewniająca rozwiązania złożonych problemów i kontrowersji. Obejmuje ona:

Konsultacje.

Oficjalny dialog między opinią publiczną a deweloperem projektu w celu pójścia naprzód i identyfikacji kwestii problematycznych. Obejmują one: