Weryfikacja raportu EIA

Na tym etapie społeczeństwo ma szansę bezpośrednio przedstawić swe poglądy decydentom. W niektórych systemach politycznych proces weryfikacji pozwala ludności na poddanie w wątpliwość jakość oceny przez identyfikację luk i nieścisłości w raporcie oceny oddziaływania na środowisko. We wszystkich przypadkach społeczeństwo może ocenić i skomentować ustalenia raportu.