Wybór właściwych technik

Istnieje szeroka gama możliwych do wykorzystania narzędzi i technik, sklasyfikowanych według formy przewidywanego uczestnictwa. Kluczowe zagadnienia do rozważenia obejmują: Potencjalne mechanizmy powinny zostać ocenione przed ich zastosowaniem. Ocena może obejmować rozważenie celu, grup adresatów, zalet i wad, niezawodności, umiejscowienia w czasie, wartości sprzężenia zwrotnego, zasobów, roli w strategii.

Przydatne techniki powinny być przystosowane do lokalnych okoliczności, zagadnień i potrzeb wszystkich uczestników.