Określanie zakresu

Określanie zakresu identyfikuje skutki i alternatywy, które powinny być ocenione w procesie EIA, tworząc ramy dla procesu oceny. Zaangażowanie publiczne pozwala na określenie priorytetów dla oceny skutków i maksymalizuje zrozumienie i współpracę ze strony opinii publicznej. To z kolei może wpływać na kształt projektu, tak aby lepiej odpowiadał potrzebom opinii publicznej. Wczesne uczestnictwo może w istocie skutkować odmiennymi, bardziej zrównoważonymi rezultatami (Sheate & Atkinson, 1995). O ile przekształcanie projektu może być kosztowne dla dewelopera, to taka inwestycja jest tego warta, jeżeli ostateczny projekt będzie miał większe szanse powodzenia.

Uczestnictwo podczas fazy określania zakresu może wzmacniać warunki odniesienia dla procesu EIA tam, gdzie ocena jest zlecana zewnętrznym konsultantom (Partridge, 1994). Sugerowano również, że problemy społeczno-ekonomiczne, które zwykle są pomijane w ocena oddziaływania na środowisko, mają większe szanse na identyfikację, jeżeli zaangażowana jest opinia publiczna (Austraijska Sieć EIA, 1994).