Określenie zakresu

Kluczowe strony proponujące projekt muszą wcześnie mieć ogólny pogląd na problemy i podmioty, których problem dotyczy, na przybliżone koszty i ramy czasowe.