Kwalifikacja

Społeczne postrzeganie znaczenia skutków może być czynnikiem determinującym przy decyzji dotyczącej potrzeby oceny oddziaływania na środowisko. W niektórych przypadkach o opinię publiczną pyta się bezpośrednio, ale częściej decyzje kwalifikacyjne są podejmowane bez bezpośredniego wkładu publicznego. W istocie opinia publiczna może nadal być nieświadoma propozycji projektu. Przeprowadzone w Anglii i Walii studium dotyczące projektów rozwojowych i czynników wpływających na decyzje kwalifikacyjne pokazało, że lokalne władze planistyczne uległy wpływowi lokalnej opozycji w 33% przypadków, mimo prawie całkowitego braku bezpośredniego wkładu ze strony opinii publicznej. (Bennington, 1993).